kiūksėti

kiūksėti
2 kiū́ksėti, -i, -ėjo tr. kirsti, kapoti: Kiū́ksi ir kiū́ksi jis tą akmenį Bgt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kiuksėti — kiuksėti, kiùksi, ėjo 1. intr. žagsėti: Kūdikis kiùksi (žegsi) J. Ko tu čia kiuksì? Gerk vandenio, tai pereis Alk. Valgant negalima kiuksėti, labai nedailu Žvr. Turbūt kas minavoja, kad pradedu kiuksėti Vv. Višta kiùksi, šuva sprangsi, jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiukšėti — kiukšėti, kiùkši, ėjo tr., intr. iš lėto, nesmarkiai kalti: Ką tu ten kiukšì? Upn. Vaikai Velykose su pautu kiùkš į dantis, ar tvirtas JII137 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiūksėti — 1 kiūksėti, kiūksi, ėjo intr. šokinėti: Kiūkt kiūkt varlės kiūksi (šoka) J. Širdis kiūksi iš džiaugsmo, iš baimės J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkiuksėti — atkiuksėti, àtkiuksi, ėjo intr. ateiti iš lėto: Ir senis iš miestelio atkiuksėjo Rk. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiksėti — 1 kiksėti, kìksi, ėjo intr. 1. žagsėti: Atsigerk šalto vandenio – ir nustosi kiksėti Kp. Kad žagsi žmogus, tai kìksi Ut. Jis kìksi ir kìksi PnmR. Ko čia kiksi kaip višta? Ssk. 2. gargti, kyguoti (gerklei): Boba dusulinga – kiksi Žln. Man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuksėjimas — sm. (1) → kiuksėti 1: Lig kiuksėjimu (vėmimu) ryja Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusikiuksėti — nusikiuksėti, nusìkiuksi, ėjo Jnšk kvapą gaudant numirti. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasikiuksėti — pasikiuksėti, pasìkiuksi, ėjo pasikūkčioti: Pasikiuksėdama tai verkė mergelė JD1128. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įbimbti — įbim̃bti, ia, į̃bimbė intr. 1. bimbiant įlėkti: Tranas įbimbė int avilį Ėr. Širšuolis į̃bimbė pro langą Š. 2. refl. įsiverkti, įsižliumbti: Vaikas tiek įsìbimbė, kad net kiuksėti pagavo Grž. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”